Sidemeny
Kategorimeny

Bli medlem

Innmelding i Sentrumskirka Levanger

Vi er veldig glad for at du vil bli medlem i Sentrumskirka!

Før du melder deg inn i Sentrumskirka:

1. Tilhørighet til ett trossamfunn
Dersom du i dag tilhører et annet trossamfunn, må du før innmelding i Sentrumskirka Levanger melde deg ut av dette trossamfunnet. Du må i så fall også bekrefte dette i innmeldingsskjemaet.

Nedenfor ligger link til utmeldingsskjema for Den norske kirke, og et generelt utmeldingsskjema til bruk overfor andre trossamfunn.

Link til Den Norske Kirke:
Utmelding av Den Norske Kirke

Generelt utmeldingsskjema PDF:

Utmeldingsblankett

 

2. Om innmelding i Sentrumskirka Levanger

Sentrumskirka Levanger er del av pinsebevegelsen og er registrert som egen menighet i Brønnøysundregisteret.
Å registrere seg som medlem i Sentrumskirka Levanger innebærer å slutte seg til menighetens visjon og verdier. Disse er styrende for menighetens aktivitet.

Vi ønsker deg hjertlig velkommen som medlem i Sentrumskirka!

Print ut og fyll ut innmeldingsskjema:

Innmeldingsskjema

Når skjemaet er ferdig utfylt, sender du skjemaet til Sentrumskirka Levanger på følgende adresse:

 (Evt. kan det skannes og mailes til sentrumskirka@gmail.com)

Sentrumskirka Levanger
c/o Berit Mjølhus Jenssen
7604 LEVANGER

Når skjemaet er registrert vil du få en bekreftelse på ditt medlemsskap i posten.